27

Kvalitet & säkerhet

Fepdon Medical har som mål att bygga ett världsvarumärke som designar, producerar och säljer speciella formar, maskiner och utrustning som behövs av medicin- och försvarsindustrin.För att nå målet, med fullt deltagande av de anställda.

Fokuserad på kund- och medarbetarnöjdhet, med noll fel filosofi, för att tillhandahålla produktions- och servicementalitet.

Vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att förhindra uppkomsten av fel.

Att nå den kvalitet som möter kundernas krav och förväntningar i den hårda konkurrensmiljön på vårt land och världsmarknad.

Att acceptera och implementera ständig förbättring och utveckling som företagsfilosofi.

Att följa utvecklingen av tekniken på nära håll och dela med sig av medarbetarna och att ständigt förbättra miljöprestanda.

Förhindra förorening av luft, vatten och mark.